Verksamhetsanpassad brandutbildning


Den verksamhetsanpassade brandutbildningen skiljer sig från Grundläggande brandutbildning.


Inom Grundläggande brandskyddsutbildning föreläser vi om generella fakta om brand och metoder för att hantera ett brandtillbud samt allmänna förebyggande åtgärder mot uppkomst av brand. Denna utbildning är standardiserad och komprimerad, jämfört med den verksamhetsanpassade versionen som är mer omfattande.

Grundläggande verksamhetsanpassning brandutbildning


I  denna utbildning genomför vi en grundlig analys av just er verksamhet avseende brandskydd, vilket delas in i tre moment:
förebyggande åtgärder för att motverka uppkomst av brand i er verksamhet.

Insatsplanering där rutiner för vilken funktion, teknisk eller mänsklig handpåläggning, klargörs i ett skriftligt dokument.

Insatsövning där vi övar ett enklare scenario utifrån verkliga risker på er arbetsplats. Personalen får med vår handledning genomföra en insats med den släckutrustning som finns att tillgå i just er verksamhet.

Utbildningens målsättning är att skapa trygghet hos den enskilde medarbetaren för att kunna agera i sin roll när olyckan är framme.


Vid önskemål ger vi rekommendationer om tekniska system kopplat till brandskydd.

Detta kan utgöra grunden eller komplettera ert befintliga SBA, systematiskt brandskyddsarbete.


Kontakta oss för prisförslag!