HLR FÖR INSATSPERSONAL

9600kr exkl. moms
4-6 deltagare

Tidsåtgång
4 timmar

Våra pedagoger har bred erfarenhet och kan
bemöta frågor utanför boxen. Vi eftersträvar
en lärande miljö genom engagemang och öppna frågor, där kursdeltagarna utvecklas och varje individ aktiveras.

Utbildningen kommer att följa ett på förhand framtaget koncept och
anpassas utifrån de frågeställningar som
uppkommer, vilket gynnar inlärning och låter
praktik möta teori.

Våra pedagoger har bakgrund i
och är aktiva inom räddningstjänsten och vården

 
 
 
 

ANMÄL INTRESSE NEDAN

Under utbildningen lär du dig HLR och att använda en hjärtstartare effektivt. Du får kunskaper om akututrustning och att ventilera med andningsmask samt kunskaper om teamarbete och får öva detta i scenarion.


Målgrupp:
Insatspersonal som förväntas kunna HLR i sin yrkesutövning. Räddningstjänst, polis, ordningsvakter och livräddare med flera.


Lärandemål:
-Utföra vuxen HLR med god kvalitet med både en- och två-livräddarteknik.
-Utföra inblåsningar med andningsmask, och ha kunskap om annan akututrustning som kan förekomma.
-Använda hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt.
-Behandla en person med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer.
-Förstå vikten av bra teamarbete och kommunikation


Förkunskaper:
Inläst kursbok.
Godkänt resultat på webbutbildningen i HLR för insatspersonal.