Första Hjälpen

Tidsåtgång

3-4 timmar

upp till 12 deltagare

Pris

11900:- exkl. moms

Första Hjälpen

HLR-rådets utbildningsmål är att alla i samhället ska kunna HLR, använda en hjärtstartare, åtgärda ett luftvägsstopp samt ge första hjälpen vid livshotande sjukdoms- och olycksfall.

En Första Hjälpen - utbildning ger deltarna ökad kunskap om olika sjukdomsfall och livshotande tillstånd, vilket skapar motivation och en förmåga att kunna ingripa. Vad kan vi konkret göra de första minuterna, innan räddningstjänst anländer?

Svenska HLR-rådet i samverkan med Civilförsvarsförbundet och Svenska Livräddningssällskapet, rekommenderar alla i samhället att årligen utbilda sig i vuxen-HLR och första hjälpen.

En HLR - utbildning är oerhört viktigt, men en Första Hjälpen - utbildning ger bredare kunskap och ett snabbt ingripande förhindrar att hjärtstoppet inträffar. 


Målgrupp
Alla som vill lära sig Första hjälpen och HLR 


Lärandemål

Efter genomgången kurs ska du kunna:
- Identifiera vanligt förekommande livshotande skador och sjukdomar.

- Larma 112 och ge en tydlig beskrivning av händelsen och antalet personer i behov av hjälp.

- Kunna ge HLR samt använda en hjärtstartare.

- Ge första hjälpen utifrån L-ABCDE till dess att ambulans/räddningstjänst anländer.


Kontakta oss idag, alla kan rädda liv!