Att snabbt agera vid brand är viktigt för att skydda egendom och hälsa. Du äger den lilla branden

GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDDSUTBILDNING


Innehåll utbildning:


-riskmiljöer på er arbetsplats
-regler och ansvar
-brandteori och brandförlopp
-att kunna förebygga och förhindra brandrisker
-brandlarm och utrymningslarm
-hur man ska agera vid brand
-handhavande brandsläckare, praktisk släckövning

Efter genomförd utbildning ska du ha kompetens inom förebyggande åtgärder samt hur du agerar vid tillbud, i syfte att skydda hälsa och egendom.
En lönsam och livsviktig investering!

Vanligtvis bedrivs dessa utbildningar genom en generell plan -  kan även skapa en förjupad utbildning unik för er arbetsplats där vi ser över er befintliga utrustning, rutiner och handhavande – för att Ni ska kunna agera i ett verkligt scenario, utifrån era förutsättningar. 

Se Verksamhetsanpassad brandutbildning

Tillsammans lägger vi grund för en aktiv och lärande miljö med målsättning att varje deltagare ska kunna hantera ett tillbud.

Kontakta oss
Använd formuläret, maila oss på info@sthlmbrandochraddning.se
eller ring 073-761 68 02.

Vi återkommer samma dag. 

Våra utbildare har mångårig erfarenhet inom brand och brandsäkerhet