ALLA KAN RÄDDA LIV 

Vi har även utbildare i
Åre och Östersund! Vet du vad du ska göra om...


din kollega eller kanske ditt barn råkar ut för något allvarligt?
Sjukdomsfall, hjärtstopp och bränder inträffar plötsligt -
Stockholm Brand och Räddning hjälper företag och privatpersoner att skydda sig mot olyckor samt ger kunskaper i hur Du kan agera för att skydda egendom och ge möjligheter till fortsatt liv.

Utbildningar för en tryggare verksamhet

Logga för HLR rådet

Härom veckan så hade vi Elin från Stockholm Brand och Räddning hos oss för att uppdatera samt utbilda vår personal vilket vi gör årligen.
Vi är så nöjda med hennes arbete och hennes sätt att lära ut och vi övertygade om att det är just Stockholm Brand och Räddning vi kommer a
tt använda oss av i framtiden för liknande utbildningar.


- Taxinge Slott

Elin var väldigt pedagogisk och kunnig, både på svenska och engelska. Anpassade nivån till hur kunniga deltagarna var och alla deltagare fick praktiskt genomföra en HLR med stöttning så alla fick chansen att ställa frågor och lära sig ordentligt.

En energisk person som var glad och trevlig, rekommenderar starkt!


- Josefin Almrin, EnergiEngagemang
Projektkoordinator