Varje dag inträffar fler än 25 hjärtstopp utanför
sjukhusmiljö. För varje minut som går minskar då
överlevnadschansen med 10%.

Med rätt kompetens och utbildning kan Ni genomföra de livsuppehållande åtgärderna som situationen kräver –
och därmed öka överlevnadschansen med upp till 70%.

HLR UTBILDNING - VUXEN

7900kr exkl. moms
upp till 12 deltagare

Tidsåtgång

1,5-2 timmar

Om HLR utbildningen

Under utbildningen lär du dig Vuxen-HLR, att använda en hjärtstartare effektivt och åtgärder vid luftvägsstopp. Utbildningen består främst av praktisk träning och efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.HLR-utbildning

Målgrupp

Alla som vill lära sig Vuxen-HLR

Efter genomförd grundutbildning ska
kursdeltagarna kunna:
- identifiera ett hjärtstopp

- larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens
stödjande roll

- utföra HLR med god kvalitet och kunna använda en hjärtstartare säkert och effektivt

- ge ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp

- med kunskaperna som grund vara motiverad att starta
HLR vid hjärtstopp.


HLR Utbildning eller hjärt-lungräddningsutbildning, är en viktig utbildning som räddar liv. Tekniken används som livsuppehållande åtgärd och insatsen är därför avgörande för personens fortsatta liv.


En grundläggande HLR Utbildning  inleds med teoretisk genomgång vilket lär deltagarna att bl a bedöma andning; har personen en normal andning eller sk agonal andning? I flera minuter efter ett hjärtstopp kan det upplevas som att personen andas, men en agonal andning är inget tecken på liv. Detta följs av diskussion och genomgång av grundläggande principer bakom HLR, genom att förstå syfte med tillvägagångssätten ökar också kunskapen.


Teoretisk och praktisk HLR Utbildning

 
Att därefter praktiskt öva handgrepp och genomförande är oerhört viktigt för att med kunskapen som grund våga ingripa. I utbildningen använder vi oss av övningsdefibrillatorer, för att Ni på ett säkert och effektivt sätt ska kunna handhava dessa i ett verkligt scenario, i kombination med kompressioner och inblåsningar av kvalitet.
Vi går även igenom luftvägsstopp och åtgärder – för att förebygga hjärtstopp.


En fullständig HLR Utbildning inkluderar information om larmoperatörens stödjande roll samt ger råd kring användbara applikationer och tips för en trygg vardag. Att komplettera detta med en utbildning för barn 0-1 samt 1-18 år är fördelaktigt för att kunna ingripa, både i hemmet och ute i samhället. Se vår utbildning för barn-HLR här


HLR-utbildning bör ske regelbundet

Att varje år gå dessa utbildningar är något som vi och HLR-rådet förespråkar, kunskapen och de praktiska färdigheterna är en färskvara. Riktlinjerna uppdateras regelbundet, att då i enlighet med gällande riktlinjer kunna åtgärda livshotande tillstånd ökar överlevnadschansen avsevärt.

Kontakta oss idag, så är Du med och gör samhället till en tryggare plats!

Härom veckan så hade vi Elin från Stockholm Brand och Räddning hos oss för att uppdatera samt utbilda vår personal vilket vi gör årligen.
Vi är så nöjda med hennes arbete och hennes sätt att lära ut och vi övertygade om att det är just Stockholm Brand och Räddning vi kommer a
tt använda oss av i framtiden för liknande utbildningar.


- Taxinge Slott

Elin var väldigt pedagogisk och kunnig, både på svenska och engelska. Anpassade nivån till hur kunniga deltagarna var och alla deltagare fick praktiskt genomföra en HLR med stöttning så alla fick chansen att ställa frågor och lära sig ordentligt.

En energiskperson som var glad och trevlig, rekommenderar starkt!


- Josefin Almrin, EnergiEngagemang
Projektkoordinator