DU KAN GÖRA SKILLNAD

De flesta hjärtstopp på barn orsakas av syrebrist till följd av luftvägsstopp och sker oftast i tystnad.


Att kunna åtgärda ett luftvägsstopp och hantera ett hjärtstopp räddar liv.


HLR UTBILDNING - BARN
MED DEFIBRILLATOR

7900kr exkl. moms

Tidsåtgång 
1,5-2 timmar

Vad gör du om ditt barn slutar andas, kanske sätter något i halsen och föremålet inte går att få upp? Vad gör du om barnet blir medvetslös och får ett hjärtstopp?
Att agera i tid är avgörande för barnets fortsatta liv.
Kontakta oss idag så ger vi dig livräddande kunskaper!

HLR

Härom veckan så hade vi Elin från Stockholm Brand och Räddning hos oss för att uppdatera samt utbilda vår personal vilket vi gör årligen.
Vi är så nöjda med hennes arbete och hennes sätt att lära ut och vi övertygade om att det är just Stockholm Brand och Räddning vi kommer a
tt använda oss av i framtiden för liknande utbildningar.


- Taxinge Slott

Under utbildningen lär du dig Barn-HLR 0-1 år samt 1-18 år, att använda en hjärtstartare effektivt och åtgärder vid luftvägsstopp. Utbildningen består främst av praktisk träning och efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.


Målgrupp

Alla som vill lära sig Barn-HLR tex föräldrar, mor- farföräldrar och personer som arbetar inom barnomsorg, skola eller organiserad första hjälpen verksamhet samt räddningstjänst och utbildningsorganisationer.


Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna kunna:
- identifiera ett hjärtstopp
- larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens                  stödjande roll
- utföra HLR med god kvalitet och kunna använda en                  hjärtstartare säkert och effektivt
- ge ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp
- med kunskaperna som grund vara motiverad att starta HLR      vid hjärtstopp.

HLR Första Hjälpen

Elin var väldigt pedagogisk och kunnig, både på svenska och engelska. Anpassade nivån till hur kunniga deltagarna var och alla deltagare fick praktiskt genomföra en HLR med stöttning så alla fick chansen att ställa frågor och lära sig ordentligt.

En energiskperson som var glad och trevlig, rekommenderar starkt!


- Josefin Almrin, EnergiEngagemang
Projektkoordinator