Kul att Du är intresserad av Stockholm Brand och Räddning! Vår målsättning är att skapa ett tryggare samhälle.  

Om oss

Stockholm Brand och Räddning AB har sitt säte i Taxinge och arbetar i flera län, då vi anser att alla ska ha möjlighet till utbildning av kvalitet, med deltagarnas lärande i fokus - och därmed öka kunskapen kring prevention och åtgärder som räddar liv. 

Varje dag inträffar fler än 25 hjärtstopp utanför sjukhusmiljö. För varje minut som går minskar då överlevnadschansen med 10%. Med rätt kompetens och utbildning kan Ni genomföra de livsuppehållande åtgärderna som situationen kräver – och därmed öka överlevnadschansen med upp till 70%.


Vi tillhandahåller utbildning för att era medarbetare ska kunna agera och förebygga ohälsa på arbetsplatsen i enlighet med arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt HLR-rådets rekommendationer.


Vi tillser också att era medarbetare kan agera vid ett brandtillbud på rätt sätt och att det förebyggande brandskyddsarbetet praktiseras, i syfte att förebygga ohälsa och skador på egendom.

Vi på Stockholm Brand och Räddning är aktiva inom vården och räddningstjänst och har flera års erfarenhet av livräddande insatser. 

HLR